Правила користування бібліотекою

ПРАВИЛА
КОРИСТУВАННЯ БІБІЛОТЕКАМИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЛУЦЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування бібліотеками комунального закладу «Луцька міська централізована бібліотечна система» (далі – Правила, далі – КЗ ЛМЦБС) розроблені відповідно до Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» із змінами від 12 липня 2017 р. № 493, Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 року № 275 із змінами, Статуту КЗ «Луцька міська централізована бібліотечна система».

1.2.Бібліотеки КЗ ЛМЦБС (далі- Бібліотеки) є інформаційними, культурними, освітніми закладами, мають упорядкований універсальний фонд інформаційних ресурсів і надають його у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

1.3.Правила визначають основні засади обслуговування користувачів КЗ ЛМЦБС.

1.4.Час обслуговування користувачів у бібліотеках КЗ  ЛМЦБС становить не менше 40 годин на тиждень та не збігається повністю з часом роботи основної частини населення відповідної громади.

1.5.Правила розміщуються в місцях, доступних користувачам, а також на веб-сайті КЗ ЛМЦБС.

1.6.Статистичний облік користувачів здійснюється щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом року звернулися до Бібліотеки хоча  б  один раз.

1.7.Бібліотека здійснює обробку персональних даних користувачів з метою забезпечення врегулювання майнових відносин, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням та складання статистичної звітності відповідно до Закону України «Про  захист персональних даних».

1.8.Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт КЗ ЛМЦБС, здійснюється без використання персональних даних.

1.9.Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент, читальний зал, веб- сайт КЗ ЛМЦБС та інші форми обслуговування.

2.ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1.Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на обслуговування у Бібліотеках, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного (далі МБА) та електронної доставки документів), системи читальних залів, веб-сайту КЗ ЛМЦБС.

2.2.Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3.Користувачі бібліотек мають право:

– безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (в т. ч. електронний каталог);

– безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

– безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки;

– отримувати документи  через МБА;

– отримувати доступ до відкритих інформаційних ресурсів та електронних баз даних Інтернету;

– отримувати інформацію з інших бібліотек користуючись каналами зв’язку ;

– брати участь у роботі бібліотечного активу або бібліотечної ради;

– користуватися бібліотечними комп’ютерами (за окремими правилами);

– користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.4.Для опрацювання поза бібліотекою користувачі мають право отримати до 5 документів на термін до 30 днів. На прохання користувача термін користування може бути продовжений, якщо на документи відсутній попит інших користувачів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. 

2.5.За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі (крім дітей віком до  10 років). Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

2.6.Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, за умови, що вони записані у формулярі.

2.7.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також цінні видання, одержані через МБА, видаються для користування в читальному залі.

2.8.Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування Бібліотеки, мають право на користування тільки її читальними залами.

2.9.Пенсіонери, інваліди І-ІІ групи, ветерани та учасники АТО/ООС, учасники бойових дій в Афганістані,  учасники ліквідації  аварії на Чорнобильській АЕС,  працівники закладів культури та майстри декоративно-прикладного мистецтва, діти –  сироти, діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, тимчасово переміщені особи мають право на пільги встановленні Бібліотекою згідно норм діючого законодавства.

2.10.Видача і обмін літератури  ветеранам війни та інвалідам АТО/ООС, а також особам, які одержали інвалідність під час виконання інтернаціонального обов’язку, інвалідам праці та інвалідам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, в необхідних випадках обслуговування книгою, може проводитися безпосередньо у них вдома працівниками або членами активу бібліотеки.

2.11.В тих випадках, коли користувач в бібліотеці, бере книги для членів своєї родини, на кожного з них заповнюється формуляр, на звороті якого член родини вказує кому із членів сім’ї доручає брати книг, ставить дату та свій підпис.

3.ОБОВ ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1.Під час запису до Бібліотеки користувач повинен ознайомитися із Правилами.

3.2.Для запису до Бібліотеки та оформлення реєстраційних документів фізичні особи повинні пред’явити паспорт або документ, що  посвідчує особу, заповнити формуляр користувача.

      Діти  та підлітки віком до 18 років, за умови відсутності паспорта, студентського квитка або іншого документа, що посвідчує особу, записуються у Бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.З.З метою погодження на використання та обробку Бібліотекою персональних даних, фізичні особи повинні засвідчити письмово свою згоду на читацькому формулярі.

3.4.Користувач повинен повідомити Бібліотеку у разі:

– зміни місця постійного проживання, зазначеного в паспорті;

– втрати квитка читача, відшкодувати його вартість і отримати дублікат.

3.5.Передача квитка читача іншій особі і користування чужим квитком не допускається.

3.6.Користувач повинен дбайливо ставитись до документів з бібліотечного фонду, при отриманні документів перевірити та в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря. В іншому випадку відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.7.Документи, отримані з фондів Бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

3.8.Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду Бібліотеки, або одержаний через МБА, за домовленістю з Бібліотекою – фондо утримувачем, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.

3.9.За втрату або псування документу з фонду Бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.10.Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності.

3.11.Користувачі мають бути ввічливими з працівниками та толерантними з іншими відвідувачами бібліотеки. Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді не обслуговуються.

3.12.В разі встановлення карантинних обмежень користувачі зобов’язані дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог.

3.14.Користувач, який порушує правила користування Бібліотекою, може бути позбавлений права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.

4.ОБОВЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:

4.1.Ознайомити користувача з Правилами під час запису до Бібліотеки.

4.2.Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, в т. ч. додаткові (платні).

4.3.Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

4.4.Дбати про культуру обслуговування користувачів.

4.5.Задовольняти потреби у створенні при Бібліотеці читацьких об’єднань, клубів, гуртків за інтересами.

4.6.Здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки виданих користувачам документів.

4.7.Забезпечувати якісне бібліотечне, бібліографічне і довідково-інформаційне обслуговування; вивчати і враховувати запити користувачів з метою найбільш повного їх задоволення при формуванні фонду і проведенні соціокультурних заходів.

4.8.Зберігати конфіденційність відомостей про користувачів.

4.9.Створювати бібліотечну раду, формувати актив Бібліотеки.

4.10.Звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю.